Privacyverklaring voor nl.philadelphia.be

Wij nemen uw privacy serieus. Klik hier om meer te weten te komen over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen door u verstrekte persoonsgegevens zoals uw naam, postadres, e-mailadres of andere gevraagde data voor het aanmaken van een gebruikersaccount of het doorvoeren van betalingen bijvoorbeeld. Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, wordt uw IP-adres of browser informatie automatisch verzameld.

Meer informatie

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is om onze producten of diensten aan u te leveren en voor reclamedoeleinden, voor de analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten, om uw vragen over onze producten te kunnen beantwoorden, voor het onderhouden van vlotte communicatie met u of om u gebruik te laten maken van onze aanbiedingen en promoties.

Meer informatie

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gewoonlijk binnen de Europese Unie. Wij kunnen uw gegevens echter opslaan in systemen over de hele wereld (o.a. USA) en deze laten verwerken door externe dienstverleners. Er worden afdoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Meer informatie

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. We beantwoorden uw vragen aangaande uw persoonsgegevens door op 'Contacteer ons' te klikken.

Meer informatie

Privacy Notice Overview

Volledige privacyverklaring

Inleiding

Bij Mondelēz International waarderen wij uw vertrouwen wanneer u uw Persoonsgegevens met ons deelt en wij erkennen dat u mogelijk bezorgd bent over de informatie die u aan ons verstrekt en over hoe wij omgaan met die informatie.

Als u deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) leest, is dat omdat u mogelijk een Website, Mobiele App of andere locatie binnen Sociale Media heeft bezocht (alle hierna genoemd “Sites”) beheerd door een van de Europese entiteiten van de Mondelēz International Group (“Mondelēz International”, “ons”, “we”, of “wij”) of omdat u wellicht rechtstreeks telefonisch of schriftelijk contact met ons heeft opgenomen.

Deze Privacyverklaring beschrijft (volledig transparant en in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 - “AVG”) de basis waarop wij uw persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) verwerken wanneer u onze Sites bezoekt of contact met ons opneemt.

Overzicht van de belangrijkste gegevensverwerking door Mondelēz International

Mondelēz International verzamelt en gebruikt Persoonsgegevens, welke u verstrekt of die wij over u verzamelen wanneer u door onze Sites navigeert, voor reclamedoeleinden, om onze producten en diensten aan u te leveren, om contact op te nemen met u voor marketing- of andere doeleinden, om u gebruik te laten maken van onze aanbiedingen en promoties en voor de analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten.

Uw toegang tot en gebruik van deze Site is onderworpen aan de voorwaarden van onze volledige Privacyverklaring en alle toepasselijke wetten. De verwerking van uw Persoonsgegevens blijft beperkt tot wat noodzakelijk is met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden. Wij vragen alleen waar nodig om uw uitdrukkelijke toestemming via opt-ins, zodat u de volledige controle heeft over de informatie over u die wij verwerken en bewaren. Anders verwerken wij uw Persoonsgegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van een contract met u, om een wettelijke verplichting van Mondelēz International na te leven en/of voor legitieme belangen van Mondelēz International.

Wij verwerken uw Persoonsgegevens gewoonlijk in de Europese Unie, maar deze kunnen ook worden opgeslagen in systemen die zich over de hele wereld bevinden en kunnen namens ons worden verwerkt door externe dienstverleners. Deze systemen en aanbieders kunnen gevestigd zijn in gebieden, zoals de Verenigde Staten, die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU. In dat geval zal Mondelēz International afdoende technische en organisatorische maatregelen implementeren om uw Persoonsgegevens te beschermen en te zorgen voor een beschermingsniveau vergelijkbaar met dat in het land van herkomst. U kunt meer informatie verkrijgen en uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens door op onze Contact te klikken of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming; zie de onderstaande contactgegevens).

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze Sites te plaatsen. Wij zullen u informeren over wezenlijke wijzigingen, zodat u de geïmplementeerde wijzigingen volledig kunt begrijpen. Bezoek deze Privacyverklaring regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken.

Deze Privacyverklaring is gedateerd op 11.04.2018

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Het soort informatie dat en Persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u onze Sites bezoekt of met ons communiceert kunnen de volgende zijn:

 • Door u verstrekte Persoonsgegevens - zoals uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, uw verzoeken, en klachten die u mogelijk heeft en alle andere gegevens die wij ontvangen indien wij met u communiceren via e-mail, online of via sociale media, alsmede alle overige informatie die u verstrekt - bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze Sites, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven, gebruikmaakt van onze aanbiedingen en promoties, feedback levert, enquêtes beantwoordt of onze producten of diensten koopt;
 • Betalingsgegevens - waaronder gegevens voor het doen van aankopen, zoals uw rekeninggegevens, credit- en debitcardnummers, vervaldatum, aflever- en factuuradres;
 • Accountaanmeldgegevens - waaronder alle benodigde informatie om een gebruikersaccount aan te maken, zoals een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvraag en antwoord;
 • Automatisch verzamelde gegevens – onder andere informatie over uw computer, IP-adres en browser die wij kunnen verzamelen, bijvoorbeeld wanneer wij op onze Sites gebruikmaken van onze eigen cookies of die van derden, webbakens en vergelijkbare technologieën die informatie verzamelen over uw gebruik van onze Sites of over uw contact met ons via e-mail. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Waarom verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken uw Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op een wettelijke basis. Wees u ervan bewust dat voor zover wij reeds informatie over u hebben, wij die informatie mogen gebruiken voor dezelfde doeleinden.

Voor legitieme commerciële belangen: wij kunnen uw Persoonsgegevens (zowel geaggregeerd als individueel), zoals uw contactgegevens, uw accountgegevens en elektronische identificatiegegevens, informatie betreffende uw aankopen in onze winkels en online, gebruiken voor reclamedoeleinden en voor analyse en verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten, alsmede om u als klant te begrijpen.

Dit houdt ook in dat wij de informatie die u aan ons verstrekt analyseren samen met uw gebruik van onze Sites of onze producten en diensten. Wij gebruiken al deze informatie om deze te verbeteren en u een betere gebruikerservaring te bieden (wij analyseren bijvoorbeeld welke webpagina’s u bezoekt, welke producten en diensten u gebruikt en waardeert en hoe u deze producten en diensten gebruikt).

Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken voor legitieme commerciële belangen, zoals: om geaggregeerde statistieken te genereren over de gebruikers van onze producten en diensten; ter ondersteuning van beveiliging en fraudepreventie; voor systeemintegriteitsdoeleinden; om u via e-mail te herinneren aan uw vergeten winkelwagen of om u een orderbevestiging te sturen; ter ondersteuning van onze bedrijfsactiviteiten, om bedrijfsbeleid en procedures uit te voeren; om zakelijke transacties te kunnen doen, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Mondelēz International, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis; en voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, waarover wij de relevante informatie zouden verstrekken op dat moment.

Voor het uitvoeren van de voorwaarden van een contract: voor het kopen van onze producten of diensten of om een prijsvraag, wedstrijd of promotie te ontwikkelen waaraan u mogelijk mee heeft gedaan, om de promotie uit te voeren en contact met u op te nemen als u wint, om te kunnen antwoorden op elk informatieverzoek dat wordt gedaan via onze Contact-functies.

Wij kunnen uw informatie ook gebruiken op basis van uw toestemming, waar gegeven, voor marketingdoeleinden en voor het afstemmen van onze communicatie met u op basis van uw profielen via e-mail, sms, andere elektronische middelen of anderszins. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken, zie Welke rechten heeft u met betrekking tot de Persoonsgegevens over u die wij bewaren?

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het bijhouden van passende zakelijke documentatie, het afhandelen van klachten die zijn ingediend bij onze klantenservice, voldoen aan wettelijke verzoeken door overheidsinstanties en het naleven van toepasselijke wetten en regels of zoals anderszins wordt vereist door de wet.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om het doel te vervullen waarvoor deze door u zijn verstrekt of door ons zijn verzameld (bijvoorbeeld voor zolang als nodig is voor ons om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen).

Wij kunnen uw Persoonsgegevens daarom bewaren gedurende een redelijke periode na uw laatste contact met ons. Wanneer de Persoonsgegevens die wij verzamelen niet langer nodig zijn, vernietigen of verwijderen wij deze op een veilige wijze. In plaats van uw Persoonsgegevens te vernietigen of wissen, maken wij deze anoniem, zodat deze niet aan u kunnen worden gekoppeld of naar u kunnen worden herleid. In bepaalde gevallen kunnen wij wettelijke of reglementaire verplichtingen hebben waardoor wij specifieke gegevens gedurende een bepaalde tijd moeten bewaren.

Met wie kunnen wij uw Persoonsgegevens delen?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Mondelēz International-entiteiten. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verantwoordelijke Mondelēz International-bedrijven die uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken zoals wordt beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Dienstverleners en verwerkers. Wij kunnen externe leveranciers, agenten, dienstverleners en gelieerde entiteiten inschakelen om diensten aan ons te leveren namens ons, zoals ondersteuning voor de interne werking van onze website, Mobiele Apps of online winkels (waaronder dienstverleners voor sociale media, betalingsverwerkers, merkactivatiebureaus, aanbieders van gegevensanalyse en derden die wij gebruiken voor het verzenden van uw orders naar uw thuisadres, zoals aanbieders van koeriersdiensten) of voor de technische verwerking (bijvoorbeeld hostingdiensten of gegevensopslag) or voor klantrelatiebeheerdiensten, alsmede gerelateerde offline productdiensten of promotionele ondersteuningsdiensten (bijvoorbeeld organisatoren van wedstrijden, trekkingen en prijsvragen, trekkingsaanbieders, evenementenbureaus, leveranciers van prijzen of compensatiepakketten) en andere gerelateerde diensten.
 • Voor het leveren van hun diensten kunnen zij Persoonsgegevens inzien, ontvangen, bewaren of anderszins verwerken namens ons. Onze contracten met deze dienstverleners staan het gebruik van uw informatie voor hun eigen doeleinden niet toe, waaronder marketingdoeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw Persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies.
 • Partners. Wij kunnen u af en toe een dienst of toepassing aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld medesponsoren, licentiegevers of distributeurs van onze merkproducten). Wij moeten daarom mogelijk uw Persoonsgegevens bekendmaken aan die partners. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten zetten wij commercieel redelijke stappen om derden te verplichten uw Persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken volgens onze instructies of als medeverantwoordelijke voor de verwerking. In gevallen waarin de bekendmaking van uw Persoonsgegevens aan externe partners plaatsvindt op basis van uw toestemming of uw verzoek dat te doen, zullen wij waar relevant u duidelijk informeren over het delen ervan en heeft u de keuze om niet deel te nemen of bezwaar te maken tegen het delen.
 • Derden in geval van wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken indien wij menen dat de wet ons daartoe verplicht, of dat bekendmaking daarvan redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke processen. Wanneer wij van mening zijn dat het noodzakelijk of gepast is om Persoonsgegevens bekend te maken aan wetshandhavingsautoriteiten, bijvoorbeeld om daadwerkelijke of vermoede fraude of wetsovertredingen, beveiligingsinbreuken of overtredingen van deze Privacyverklaring te onderzoeken; om te antwoorden op claims tegen ons; en om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Mondelēz International, onze klanten of het publiek te beschermen.
 • Derden in geval van zakelijke transacties. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder Persoonsgegevens, bekend worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Mondelēz International, overname, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis.

Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens

Wij verwerken uw Persoonsgegevens gewoonlijk binnen de Europese Unie. Desondanks kan het mondiale karakter van ons bedrijf betekenen dat uw Persoonsgegevens incidenteel bekend moeten worden gemaakt aan niet-Europese entiteiten van de Mondelēz International Group, waarvoor zij een overeenkomst voor gegevensoverdracht zijn aangegaan die deze grensoverschrijdende overdracht regelt.

Wij maken ook gebruik van sommige externe leveranciers ter ondersteuning bij de levering van zakelijke diensten. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw Persoonsgegevens of deze slechts hosten, maar doen dit altijd volgens onze instructies en onderworpen aan een contractuele relatie. Wanneer deze derden zich bevinden in gebieden (zoals de Verenigde Staten) die geen mate van privacybescherming bieden vergelijkbaar met dat in de EU, zullen wij alle noodzakelijke stappen nemen om te verifiëren dat uw Persoonsgegevens afdoende worden beschermd. Dit zal worden gedaan door overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan of door ervoor te zorgen dat derden gecertificeerd zijn volgens passende regelingen voor gegevensbescherming.

Hoe houden wij uw Persoonsgegevens veilig?

Wij maken gebruik van een reeks fysieke, technische en administratieve beveiligingsstandaarden, -technologieën en -procedures om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of beschadiging op een passend niveau, afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie.

Wij ondernemen stappen om de toegang tot uw Persoonsgegevens te beperken tot de personen die toegang ertoe moeten hebben voor een van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Wij zorgen er verder contractueel voor dat derden die uw Persoonsgegevens verwerken op gelijke, veilige wijze zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens.

Welke rechten heeft u betreffende de Persoonsgegevens over u die wij bewaren?

U heeft de volgende rechten:

 • om een kopie te verkrijgen van uw Persoonsgegevens, samen met informatie over hoe en op welke basis die Persoonsgegevens worden verwerkt;
 • om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren (waaronder het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen);
 • om uw Persoonsgegevens te verwijderen onder de beperkte omstandigheden waarin deze niet langer nodig zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt;
 • om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken waar:
  • de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist;
  • de verwerking onwettig is, maar u bezwaar maakt tegen het verwijderen van de Persoonsgegevens;
  • wij de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, maar deze nodig zijn voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van een wettelijke aanspraak;
  • u de verwerking betwist die gerechtvaardigd is op basis van een legitiem belang;
 • om bezwaar te maken tegen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op automatische verwerking, waaronder profilering;
 • om een overdraagbare kopie van uw Persoonsgegevens te ontvangen, of om een kopie over te laten dragen naar een externe verwerker waar dit technisch mogelijk is en geen onredelijke kosten met zich meebrengt;

Wanneer u een klacht heeft over hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u deze indienen door op ons Contact te klikken of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming; zie de contactgegevens hieronder).

Als alternatief heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of deze Privacyverklaring, of als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op. U kunt deze indienen door op ons Contact-formulier te klikken of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming; zie de contactgegevens hieronder). Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk en vereist is, streven wij ernaar om binnen een maand aan uw rechten te voldoen.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven of marketingcommunicaties op elk moment gratis intrekken door de instructies te volgen in een marketingcommunicatie of nu door de afmeldoptie te gebruiken op ons Contact-formulier. U kunt deze voorkeuren ook beheren in uw profielinstellingen, waar van toepassing.

Sociale Media en andere Websites

Wanneer u deelneemt aan onze MDLZ-profielen of wanneer MDLZ aanwezig is in de verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube, enz., dient u de middelen te kennen en begrijpen die worden aangeboden door die sites waarmee u keuzes kunt maken over hoe u de Persoonsgegevens in uw profielen op sociale media deelt.

Voor deze sociale media gelden de privacypraktijken of -beleid van deze derden, dus wij raden u aan om de toepasselijke privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en gerelateerde informatie te lezen over hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt in deze sociale-mediaomgevingen.

Voorts kunnen onze Sites links bevatten naar websites van derden; als u deze links volgt, verlaat u onze websites en mobiele toepassingen. Hoewel deze websites van derden zorgvuldig worden geselecteerd, is Mondelēz International niet aansprakelijk voor het gebruik van uw Persoonsgegevens door deze organisaties. Raadpleeg voor meer informatie en details het deel over gegevensprivacyverklaringen van derden en de privacyverklaring van de website die u bezoekt (indien een dergelijke verklaring beschikbaar is).

Hoe verwerken wij de Persoonsgegevens van Kinderen?

In het algemeen zijn onze Sites niet bedoeld voor Kinderen jonger dan 12 jaar. Omdat wij de bescherming van de privacy van kinderen serieus nemen, beheren wij onze Sites boven die leeftijd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten in elk relevant rechtsgebied. Kinderen van 16 jaar of jonger dienen, volgens de toepasselijke wetgeving voor elke Site, de toestemming te hebben van een ouder/voogd voordat zij Persoonsgegevens aan ons verstrekken via de website. Indien wij bij de verzameling bepalen dat een gebruiker jonger is dan de genoemde leeftijd en niet de toestemming van een ouder/voogd heeft aangegeven voor het verstrekken van Persoonsgegevens, zullen wij zijn/haar Persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren zonder de toestemming van de voogd/ouder. Zonder dergelijke toestemming kan het kind echter mogelijk niet deelnemen aan bepaalde activiteiten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij dergelijke informatie echter bewaren en gebruiken (in overeenstemming met de rest van dit Beleid en de toepasselijke wetgeving) om de ouder/voogd te informeren en toestemming daarvan te verkrijgen en voor bepaalde veiligheids-, beveiligings-, aansprakelijkheids- en andere doeleinden die zijn toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving. Een ouder/voogd kan verdere verzameling of gebruik van de Persoonsgegevens van zijn/haar kind inzien, verwijderen, wijzigen of weigeren in ons Contact-formulier of door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming; zie de contactgegevens hieronder), inclusief naam, adres en e-mailadres van het kind.

Data Protection Officer van Mondelēz International

Mondelēz International heeft een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming; "DPO") die verantwoordelijk is voor de naleving van gegevensbeschermingswetten. U kunt op elk moment veilig en vertrouwelijk contact opnemen met de Data Protection Officer van Mondelēz International of zijn/haar kantoor als u vragen of algemene zorgen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens of enige andere beschermingskwestie.

U kunt contact opnemen met de DPO door te e-mailen naar MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com